> پـــرواز در بــطري << وبلاگ blog" name="description">> پـــرواز در بــطري <<, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords">


   زمهریر   

 

 

 

تو

 

اول بار که گر گرفتم

در تو بود

در زمهریر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif

خرداد 89

لینک
       

اول

کلمه بود

شاید

ولی آخر بی شک

کلمه نخواهد بود

کلام خاطره است

تنها رویاست که می ماند

رویایی بی کلام

 

 

 

 

٨٧/٠٨/٢۵

از دل برود هر آنکه در دیده رود

لینک
   تعبیر   

مرا

در خواب تو مردن

به

که در بیداری دیگران

زندگی

لینک
   معراج   

١. اغتشاشی ننمودیم و شد ایامی چند....

 

٢. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر

   با کنده و ساطوری خون آلود

   شور را و عشق را و خدا را ... و سرت را ... و جاهای دیگرت را... بپا

 

 

 ٣.

به وسعت بی مکان سیاه چاله ای

و مدت بی زمان یک هم آغوشی

معراج من در تو

از پوچ

به هیچ

آری

نه از دامنت

که در دامنت

من

به معراج رفتم

لینک