آفتاب یخ زد   و باد پاکی شهوتبار آواز پرنده را بر تن اقیانوس تهی سایید       بوسه ای در دور دست در غربت شانه چپ می شکفد         HANIF 11/12/1386
/ 7 نظر / 13 بازدید
تیر 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست