معراج

١. اغتشاشی ننمودیم و شد ایامی چند....

 

٢. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر

   با کنده و ساطوری خون آلود

   شور را و عشق را و خدا را ... و سرت را ... و جاهای دیگرت را... بپا

 

 

 ٣.

به وسعت بی مکان سیاه چاله ای

و مدت بی زمان یک هم آغوشی

معراج من در تو

از پوچ

به هیچ

آری

نه از دامنت

که در دامنت

من

به معراج رفتم

/ 6 نظر / 18 بازدید
کوالا

وین عجب تر که من و تو به یکی کنج این جا هم در آن دم به تهرانیم و سمنان من و تو [ماچ]

کوالا

از دهانت شراب نوشیدنم آرزوست

یك دروغگوی شاخدار برای بچه های ریش دار

اغتشاشات جهان نیست وفا در دلشان چاره ای نیست به جز رفتن و ول كردنشان

یك دروغگوی شاخدار برای بچه های ریش دار

حنیف را بنگر كه چه وبلاگی دارد بی سر و ته دوستانش را بنگر كه چه اشعاری می سرایند كرسی شعر سوئد را بنگر كه چه فازی میدهد برای گریز از آقا لیبرالیسم را بنگر كه چه ظفرمند است و ناگزیر

یك دروغگوی شاخدار برای بچه های ریش دار

حنیف را بنگر كه چه وبلاگی دارد بی سر و ته دوستانش را بنگر كه چه اشعاری می سرایند كرسی شعر سوئد را بنگر كه چه فازی میدهد برای گریز از آقا لیبرالیسم را بنگر كه چه ظفرمند است و ناگزیر

کوالا

دیدی نپاییدی